Sáng 28-3, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp UBND TP Hồ Chí Minh, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản (TNCS) Hồ Chí Minh tổ chức phát động Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” giai đoạn 2021-2030 và Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân năm 2021.

Để cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” giai đoạn 2021-2030 đạt hiệu quả tích cực, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương tiếp tục quan tâm chăm lo phát triển thể dục thể thao (TDTT), đẩy mạnh các hoạt động TDTT ở cơ sở, mở rộng và nâng cao hiệu quả phong trào TDTT quần chúng tại các xã, phường, thị trấn, cơ quan, trường học, doanh nghiệp, đơn vị LLVT, đoàn thể xã hội. Đồng thời, huy động sức mạnh của toàn xã hội chăm lo phát triển sự nghiệp TDTT, vận động và thu hút đông đảo người dân tham gia tập luyện TDTT, tạo điều kiện thuận lợi để phát triển đa dạng các loại hình TDTT ở cơ sở, phát triển đồng bộ TDTT trong trường học, đối tượng người cao tuổi, người khuyết tật, công nhân, viên chức, lao động…

Nhận xét bài viết!

0906 86 26 96